Základné identifikačné údaje

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO/DRČ:

Registrácia:

Telefón, fax:

mobil:

e- mail:

Právna forma:

Základné imanie:

TIP - konzultačná agentúra, spol. s r.o.

A.Rudnaya 23, 010 01 Žilina

31579035/694

Obchodný register OS Žilina Oddiel: Sro; Vložka číslo: 929/L

00421 - 41 56 202 39; 50 000 91-2

0903 504 371, 0903 710 978

tip@tipzilina.sk

Spoločnosť s ručením obmedzeným

600 000 Sk / 19 916€


Developed by Daniel Raška. Kontakt: daniel.raska@gmail.com. Posledná aktuálizácia 5. júla 2012.