Tip Žilina spol. s r.o.

gallery/undraw_character_drawing_ii11

Hlavnou náplňou spoločnosti je určenie hodnoty podnikov, ich častí a konzultačná činnosť.

V zmysle živnostenského listu je predmetom činnosti spoločnosti :

poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania

oceňovanie a hodnotenie podnikov na základe Rozhodnutia Ministerstva spravodlivosti SR č. 14212/91 - 50 zo dňa 27. 9. 1991

sprostredkovanie obchodu

nákup, predaj a prenájom nehnuteľností

V zmysle koncesnej listiny je predmetom činnosti spoločnosti :

výkonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia

Na podklade svojich znalostí, skúseností a personálneho obsadenia spoločnosť vykonávala a v súčasnosti

vykonáva nasledovné činnosti:

poradenské služby súvisiace s oceňovaním hmotného a nehmotného majetku,

tvorbou podnikateľských zámerov,

zakladaním spoločností a ich registráciou,

ekonomickým a managerským poradenstvom

Vypracovanie znaleckých posudkov, pre ocenenie majetku ako znalecká organizácia

zabezpečenie komplexného ohodnotenia majetku pre rôzne účely, 

 

gallery/plan-1859394_640